Duurzaamheid, ook onze zorg

Duurzaamheid is een belangrijk begrip binnen Henco. Naast zelf duurzame oplossingen zoals vloerverwarming aan te bieden, willen we als bedrijf ook duurzaam functioneren. Dit houdt in dat we graag correct inspelen op de 3 P’s: planet, people en profit.

Duurzaam ondernemen wil voor ons zeggen dat we aandacht besteden aan deze drie pijlers door intern verschillende acties op te zetten. Zo is het belangrijk om duurzaam om te gaan met interne medewerkers, om een correct milieubeleid te voeren en op een verstandige manier om te gaan met onze winsten.

Charter VoKa

Het duurzaamheidscharter van VoKa

Vorig jaar was alweer het tweede jaar op rij dat we het VoKa charter behaald hebben.

Lees er hier meer over

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Ook dit jaar willen we met onze acties een duurzame impact nalaten. Deze acties focussen zich op verschillende onderdelen van de duuzaamheidsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn opgesteld door de United Nations om de globale uitdagingen waarmee de wereld te kampen heeft, zoals armoede, ongelijkheid en klimaatsveranderingen aan te gaan. Deze 17 doelstellingen zijn allemaal gerelateerd met elkaar. 

Blijf via deze duurzaamheidspagina op de hoogte van onze duurzaamheidsacties.

Lees hier meer over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzaamheidsdoelstellingen